วัฒนธรรมอาหารภาคตะวันออก

วัฒนธรรมอาหารภาคตะวันออก  Food Culture of the East

ด้วยลักษณะทางกายภาพ ที่หลากหลาย ทั้งภูเขา แม่น้ำ ที่ราบลุ่มและชายฝั่งทะเล ส่งผลให้ภูมิภาคแถบนี้อุดมไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ แรธาตุ ผลไม้และสัตว์ทะเล ในพระราชหัตเลขาของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อครั้งเสด็จประภาสจันทบุรี ปี จ.ศ. 1238 หรือ พ.ศ. 2419 ทรงกล่าวถึงสินค้าออกของเมืองจันทบุรี

ว่าประกอบด้วยเครื่องเทศ สมุนไพร อาทิ พริกไทย กระวาน เร่ว น้ำตาลทราย  พุงละลาย รง แตงอุลิต  รวมทั้งอาหารแปรรูปจากทะเล อาทิ กุ้งแห้ง  เยื่อเคย ทรัพยากรประมง
และเครื่องเทศสมุนไพร ที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ส่งผลต่อวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านภาคตะวันออก  โดยเฉพาะเครื่องแกง ซึ่งมีส่วนผสมของสมุนไพร เครื่องยาหลายชนิด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: