หมวด เนื้อสัตว์

  • ปลาทะเลที่นิยมบริโภค

ปลาอินทรีย์บั้ง

ปลากุเรา

ปลาจาระเม็ดขาว

ปลากระบอก

ปลาเก๋าบั้ง

ปลากะพงขาว

ปลาทู

ปลาสำลี

ปลาซีกเดียว

  • ปลาน้ำจืดที่นิยมบริโภค

ปลาดุกด้าน

ปลาดุกอุย

ปลาช่อน

ปลานิล

ปลากราย

ปลาตะเพียน

ปลาสลิด

ปลาสลาด

  • สัตว์น้ำชนิดอื่นที่นิยมบริโภค

ปูทะเล ตัวผู้

ปูทะเล ตัวเมีย

ปูม้าตัวผู้

ปูม้าตัวเมีย

ปูแสม

กุ้งมังกร

กุ้งกุลาดำ

กุ้งแชบ๊วย

กุ้งก้ามกราม

หอยลาย

หอยกะพง

หอยแมลงภู่

หอยแครง

ปลาหมึกกล้วย

ปลาหมึกกระดอง

ปลาหมึกสาย

ที่มา : อบเชย วงศ์ทอง.  (2550).  หลักการประกอบอาหาร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาัลัยเกษตรศาสตร์.

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: