ผลการประเมิน การสัมมนา “ครัวไทยสู่ครัวโลก”

ค่าเฉลี่ยจากการประเมิน

ระดับความคิดเห็น   โดยภาพรวมจะอยู่ในระดับดี
——————————————————————————————–

ท่านคิดว่าการจัดสัมมนาครั้งนี้ได้ผลคุ้มค่าหรือไม่

คุ้มค่า  เพราะ…

– ทำให้เราได้ความรู้เรื่องอาหารไทยแต่ละภาคมากขึ้น อย่างเช่น อาหาร พืช ผัก ผลไม้ อย่างมะมุด ก็ไม่เคยเห็นการเอามังคุดมาเสียบไม้ขายเหมือนลูกชิ้นในภาคใต้
ก็ไม่เคยรู้มาก่อน   อีกทั้งมีการทำลาบให้ดูได้ทั้งความรู้และความบันเทิง ที่สำคัญเพื่อนตั้งใจทำงานมาก มีอาหารให้รับประทานด้วย
– ได้ชมการทำอาหารขนานแท้จากพ่อครัวอาหารอีสาน และคลิปวิดีโอต่างๆ ได้ทราบอาหารพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่น ที่ยังไม่เคยรู้จัก
– ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยมากยิ่งขึ้น
– ได้รู้ถึงอาหารภาคต่างๆ และได้ความรู้ถึงความเป็นมา
– ได้รับความรู้ใหม่ๆ บางประเด็น
– เพราะได้รับความรู้เรื่องอาหารของไทยในแต่ละภาค และมีการสาธิตวิธีทำอาหารให้ทานด้วย
– ได้รู้ที่มาของชื่ออาหารต่างๆที่ไม่เคยรู้มาก่อน เช่น ขนมจีน ซึ่งจะเรียกเพี้ยนมาจากภาษาอื่น ซึ่งเรียกว่า ขะนอมจิน
– ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยครบถ้วนดี
– ได้รับความรู้ในเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อน พร้อมยังได้สูตรในการประกอบอาหารด้วย
– ได้ทราบถึงวัฒนธรรมอาหารในแต่ละภาคในประเทศไทย รวมทั้งจุดแข็งจุดอ่อนทีีี่อาหารไทยนั้นได้ไปสู่ครัวโลก
– ได้ทราบถึงความเป็นมาของอาหารไทยแต่ละภาคที่ทั่วโลกนิยมรับประทาน
– ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย โดยเฉพาะอาหารไทย เครื่องปรุงอาหารไทยในแต่ละภาค
– วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ในอาหารภาคอีสานเป็นอย่างดี ทำให้มีความน่าเชื่อถือ
– ได้ทราบถึงบางประเด็นที่มองข้ามไป ทำให้เข้าใจมากขึ้น ได้เรียนรู้จริงจากวิทยากรที่ได้เชิญมาให้ความรู้ มีความสนุกสนานดี
–  ได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารไทย ในประเด็นต่างๆ เช่น ปัญหาของการก้าวสู่ครัวโลกของอาหารได้ มีมุมมองที่น่าสนใจว่าทำไมอาหารไทยถึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ แต่ในขณะเีดียวกันก็ยังขาดการจัดการที่ดีในการจะมุ่งไปสู่ครัวโลก
– ได้รู้ถึงการรับประทานของแต่ละภาคว่าเป็นเช่นไร  ทานอย่างไร มีอะไรที่น่าสนใจในภาคนั้น
– ได้รู้จักอาหารไทยครบทุกภาค และได้รู้จักทั้งส่วนประกอบวิธีการทำอุปกรณ์ รวมไปถึงความเป็นมาของชื่ออาหารบางประเภท
และได้รับประทานอาหารไทย 4 ภาคด้วย
– ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเกี่ยวกับอาหารไทย  ได้เห็นการสาธิตการทำลาบ ทำให้ได้ทราบและเข้าใจ และสามารถนำกลับไปทำเองได้
– เป็นก้าวสำคัญเกี่ยวกับครัวไทยสู่ครัวโลก

——————————————————————————————–

ข้อเสนอแนะอื่นๆ (โปรดระบุ)…

– จริงๆ เพื่อนเตรียมงานมาอย่างดีเรื่องการตกแต่งสถานที่ แต่ด้วยของที่มีอยู่ในห้องอยู่แล้วมันจึงดูไม่ใจ  ข้าวของรอบนอกทำให้ห้องดูรกและเกะกะ  แล้วก็การใ้ห้ความรู้ค่อนข้างใช้เวลานานไปหน่อย  แต่ก็เข้าใจว่าเนื้อหาเยอะ ขอเป็นกำลังใจให้ต่อไปค่ะ ทำดีแล้ว ^^!
– ยังขาดความต่อเนื่องของการนำเสนอ ควรบรรยายหรือหาสิ่งที่น่าสนใจมาใส่แต่ละช่วง
– ช่วงบรรยาย เงียบเหงาไป
– ช่วงกิจกรรมน่าสนใจดี อาหารรสชาติดี
– การประชาสัมพันธ์น่าจะมีการเตรียมการที่ดีกว่านี้
– ควรการแนะนำเรื่องการปรุงอาหารแต่ละภาค
– ขาดความต่อเนื่องในแต่ละช่วง ข้อมูลบางอย่างไม่ชัดเจน ควรอธิบายหรือหาข้อมูลเพิ่มเติม
– น่าจะมีกิจกรรมเยอะกว่านี้ และควรรักษาเวลาใช้มากกว่านี้
– การนำเสนอควรให้ผู้ร่วมสัมมนามีส่วนร่วมมากกว่านี้  การสาธิตและกิจกรรมน่าสนใจดี
– น่าจะมีกิจกรรมคั่นเวลาบ่อยๆ เพราะจะทำให้ไม่น่าเบื่อ
– ภาพวิดีโอ สวยดี
– ความต่อเนื่องของแต่ละช่วงยังขาดตอน
– การแนะนำหน่วยงานที่สนับสนุนอาหารไทยสู่ต่างประเทศ
– แนะนำร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่มีชื่อเสียง
– ควรนำเสนอเมนูอาหารไทยที่หากินได้ยากในปัจจุบันด้วย
– ควรจะมีเนื้อหาที่หลากหลายมากกว่านี้ เช่น อาหารไทยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก
– หากมีเวลาในการประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ก็ดีไม่น้อย เพราะยังไม่ค่อยดี ไม่ค่อยทั่วถึงเท่าไหร่นัก
– การนำเสนอจัดเป็นระบบดี และมีการเชิญบุคคลผู้ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับอาหารโดยตรงมา มีความรู้มาก
– ชอบเวลาพูดภาษาถิ่น มีเสน่ห์มาก แต่ควรซ้อมพูดให้ใกล้เคียงของจริงมากกว่านี้จะได้สมจริงมากขึ้น

Advertisements

ตารางสรุปผล ประจำเดือน

ตารางสรุปผล ประจำเดือน มิถุนายน 2553

วันที่ รายการ จำนวน
11 มิ.ย. 2010 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารไทย 1
10 มิ.ย. 2010 โครงเรื่อง อาหารไทย อาหารท้องถิ่นแนะนำสมาชิก 2
12 มิ.ย. 2010 เอกลักษณ์อาหารไทย
เปิดตำนานอาหารไทย
2
15 มิ.ย. 2010 สีอาหารจากธรรมชาติสัดส่วนของเครื่องปรุง

หลักการปรุงอาหาร

ทำอาหารไทยให้อร่อย

4
18 มิ.ย. 2010 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่น 1
19 มิ.ย. 2010 วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนไทยภาคใต้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

เอกลักษณ์อาหารท้องถิ่น

6
20 มิ.ย. 2010 อาหารว่าง 1
28 มิ.ย. 2010 Slide ภาพอาหารไทย 1
รวม 18

ตารางสรุปผล ประจำเดือน กรกฎาคม 2553

วันที่ รายการ จำนวน
05 ก.ค. 2010 ข้าว 1
07 ก.ค. 2010 ครัวไทย 1
10 ก.ค. 2010 โครงการสัมมนา “ครัวไทยสู่ครัวโลก” 1
14 ก.ค. 2010 น้ำกะทิที่ใช้ในอาหารไทย 1
15 ก.ค. 2010 คุณค่าทางโภชนาการของอาหารท้องถิ่นแต่ละภาค 1
16 ก.ค. 2010 ประชาสัมพันธ์ 1
17 ก.ค. 2010 วัฒนธรรมการรับประทานอาหารแต่ละภาค 1
19 ก.ค. 2010 ข้าว รากฐานอาหารไทยนโยบายรัฐบาลด้านโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก

อาหารไทยที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ

เชฟไทยสู่ครัวโลก

4
20 ก.ค. 2010 ความนิยมของอาหารไทยในต่างประเทศ 1
27 ก.ค. 2010   วรรณกรรมกับอาหารไทย
กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
2
รวม 14

ตารางสรุปผล ประจำเดือน สิงหาคม 2553

วันที่ รายการ จำนวน
2 ส.ค. 2010 ตารางสรุปผล ประจำเดือน 1
รวม