หลักการปรุงอาหาร

การเรียนรู้วิธีปรุงจากตำรา  หรือการจดจำเครื่องปรุงและวิธีทำได้ เมื่อปรุงรสอาหารไม่ได้ดั่งใจ เค็มไป เปรี้ยวไป หวานไป ทำให้รสชาติอาหารเสียได้ การปรุงอาหารให้ถูกปาก เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ข้อสำคัญต้องมีประสบการณ์ เคยปรุงอาหารมามากจนรู้รสอาหารทุกอย่าง กว่าจะมีความชำนาญ ก็ต้องชิมอาหารมามาก หลักเบื้องต้นของการปรุงอาหารให้อร่อยก็อยู่ที่การฝึกหัดชิมรสอาหาร  จะต้องจำว่าอาหารออกรสใด
เพิ่มเติม

โฆษณา