ทับทิมกรอบ

ทับทิมกรอบ

ทับทิมกรอบเป็นขนมหวานที่รับประทานได้ทุกฤดูกาล นิยมมากที่สุดในฤดูร้อน รับประทานแล้วหอมหวานเย็นอร่อยชื่นใจคลายร้อนได้ดี ประกอบด้วยเม็ดทับทิมกรอบสีแดงสดใสและเม็ดทับทิมกรอบสีชมพูสวย เมื่อเคี้ยวแล้วกรอบมันด้วยรสชาดของแห้ว มีน้ำเชื่อมที่ทำจากน้ำตาลทราย ลอยด้วยดอกมะลิ มีกะทิสดจากการคั้นมะพร้าว น้ำแข็งบดละเอียดหรือน้ำแข็งทุบให้เป็นเม็ดเล็กๆ หอมชื่นใจ

“ทับทิมกรอบ”  นั้นแต่เดิมเป็นของกินเล่นของชาวบ้าน  แต่ที่มาโด่งดังเพราะชาววังไปจำสูตรของชาวบ้านมาลองทำดู   เรื่องนี้มีบันทึกจากคำบอกเล่าของเจ้าจอมมารดา
สดับในรัชกาลที่ 5 กล่าวถึง “พระวิมาดาเธอฯ กรมพระสุทธาสินีนาฏ”   พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงเป็นเจ้านายสตรีไทยสี่แผ่นดิน ที่มีความสามารถในการครัว
เป็นเลิศ  ทรงกำกับดูแลเครื่องต้น  โดยทรงเป็นผู้ปรุงพระกระยาหารขึ้นทูลเกล้าฯ    ถวายสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเป็นประจำ ฝีมือในการปรุงอาหารหวานของวิมาดาเธอฯ
เป็นที่เลื่องลือไปทั่วเหล่า  พระประยูรญาติ  และข้าหลวงฝ่ายในราชสำนัก  เจ้าจอมมารดาสดับเคยตรัสเล่าไว้ว่า

“สมัยที่พระวิมาดาเธอฯ  ยังทรงพระเยาว์ ท่านเป็นเด็กที่เอางานเอาการ  เมื่อมีพระชันษาเพียง 9 ปี สมัยนั้นกุฎีจีน (ปัจจุบันคือบริเวณหน้าโบสถ์ซานตาครูส  ฝั่งธนบุรี
ติดกับวัดกัลยาฯ)   เป็นที่อยู่อาศัยของคนไทยเชื้อสายโปรตุเกส ที่อพยพมา เมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งสุดท้าย ผู้ที่มีเชื้อสายตะวันตกเหล่านี้  เป็นผู้ที่มีฝีมือในการทำขนม
ขนมไข่หรือ หรือขนมฝรั่ง “กุฎีจีน เป็นขนมที่ขึ้นชื่อมาก เป็นการอนุรักษ์วิธีทำขนมเค้กของคนโปรตุเกสที่มาตั้งถิ่นฐาน อยู่ในพระนครศรีอยุธยาเมื่อสี่ร้อยปีที่ผ่านมารวมทั้งการทำขนมหวานตามตำรับโปรตุเกส  ที่คนไทยรู้จักในนามของ “ขนมท้าวทองกีบม้า” นอกจากนั้นที่กุฎีจีนยังมีผู้ทำเม็ดทับทิมกรอบงานใคร มีเม็ดทับทิมดังกล่าวในโถกลาง
สำรับอาหารละก็ เป็นเก๋ทีเดียว”

โฆษณา