ข้าวต้มสามกษัตริย์

“เมื่อวันที่ 24 เวลาเช้า เสด็จทรงเรือนฉลอมแล่นใบออกประพาสละมุที่เขา จับปลาตามปากอ่าวแม่กลอง มีเรือฉลอมแล่นไปในกระบวน
เสด็จ 3 ลำดับด้วยกัน เที่ยวซื้อกุ้งปลาที่เขาจับได้ตามละมุ แล้วต้มข้าวต้มสามกษัตริย์ขึ้นในเรือฉลอม
ข้าวต้มกษัตริย์ นั้นคือ ต้มอย่างข้าวต้มแต่ใช้ปลาทู กุ้ง กับปลาหมึกสดแซกแทนหมู เป็นของทรงประดิษฐ์ขึ้นในเช้าวันนั้นเอง
ตั้งแต่ฉันเกิดมาไม่เคยกินข้าวต้มอร่อย เหมือนวันนั้นเลย”

โฆษณา