ต้มส้มปลาตะเพียน

ต้มส้มปลาตะเพียน   ปลาต้องห้าม สมัย “พระเจ้าท้ายสระ”

ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  เขียนตอนหนึ่งไว้ว่า ในสมัยของพระเจ้าท้ายสระ ซึ่งทรงครองราชย์ต่อจากพระเจ้าเสือ ระหว่างปี พ.ศ. 2251 – 2275 นั้น ทรงโปรดเสวยปลาตะเพียนอย่างมาก  จนถึงกับออกกฎมณเฑียรบาลไว้ว่า “ห้ามราษฎรจับปลาตะเพียนในแม่น้ำ  ลำคลองทั่วพระราชอาณาจักรมากินอย่างเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องปรับโทษสินไหม เป็นเงิน 5 ตำลึง”

Advertisements