แกงบวน

แกงบวน   ท่านผู้หญิงภาสกรวงศ์  (เปลี่ยน  บุนนาค)

“คนที่จะเป็นแม่ครัวได้ต้องแกงบวนเป็น” ท่่านผู้หญิงได้เป็นคนกล่าวไว้ จนกระทั่งเป็นคำติดปากของผู้ที่อยากจะเป็นแม่ครัว ในสมัยล้นเกล้าฯ พระพุทธเจ้าหลวง
รัชกาลที่ 5 จะต้องศึกษาวิชาแกงบวนให้แตกฉาน และสูตรการทำแกงบวนนั้นก็มีแตกต่างกันไป  เว้นอย่างเดียวคือ จะต้องมีรสหวานและมันเหมือนกัน

Advertisements