แกงมัสมั่น

แกงมัสมั่น   พระนารายณ์

ในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน บทพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 2 ทรงเริ่มต้นด้วยโคลงสี่สุภาพ
และกาพย์ยานีที่ว่า

แกงไก่มัสมั่นเนื้อ                        นพคุณ    พี่เอย
หอมยี่หร่ารสฉุน                          เฉียบร้อน
ชายใดบริโภคภุญช์                    พิศวาส   หวังนา
แรงอยากยอหัตถ์ข้อน                 อกไห้หวนแสวง
มัสมั่้นแกงแก้วตา                        หอมยี่หร่ารสร้อนแรง
ชายใดได้กลืนแกง                      แรงอยากให้ใฝ่ฝันหา

เป็นที่น่าสังเกตว่าบทพระราชนิพนธ์   ดังกล่าวเริ่มต้นด้วยแกงมัสมั่นซึ่งกล่าวได้ว่า ไม่ใช่เป็นแกงไทยแต่โบราณ เชื่อกันว่าแกงมัสมั่นนี้เข้า มาถึงเมืองไทยในแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่ง  กรุงศรีอยุธยาและเกิดจากฝีมือบรรดาต้น เครื่องของพระองค์ซึ่งเป็นแขกจากอินเดีย

โฆษณา