บรรยากาศการจัดสัมมนา “ครัวไทยสู่ครัวโลก”

สัมมนา“ครัวไทยสู่ครัวโลก”

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553เวลา 09.00 -12.00 น.

ณ อาคารนวัตกรรมวัฒนธรรม สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยบูรพา

This slideshow requires JavaScript.

โฆษณา

คุณค่าทางโภชนาการของอาหารท้องถิ่นแต่ละภาค

คุณค่าทางโภชนาการของอาหารท้องถิ่นภาคต่าง ๆ ( รีดเดอร์ส ไดเจสท์. 2542 : 375)
น้ำหนักอาหารต่อจาน (กรัม)
พลังงาน
(กิโลแคลอรี)
โปรตีน (กรัม)
ไขมัน (กรัม)
คาร์โบไฮเดรต (กรัม)
ใยอาหาร (กรัม)
อาหารภาคเหนือ
ข้าวเหนียว
น้ำพริกหนุ่ม
ไก่ย่าง
แคบหมู
ผักและเครื่องเคียง
แกงผักกาดจอ
รวม
150
50
47
10
291
106
654
350
39
83
62
75
134
743.2
6.2
1.8
15.6
5.2
4.7
10.3
43.8
0.6
0.4
1.8
4.6
0.8
5.9
14.1
80
7.3
13.1
10.7
111.1
6.98
1.15
8.13
อาหารภาคอีสาน
ข้าวเหนียว
ไก่ย่าง
ส้มตำ
ลาบหมู
ผักสด
รวม
150
47
100
60
50
407
350
83
23
149
12
617
6.2
15.6
1
9
1.1
32.9
0.6
1.8
0.3
11.4
1.5
15.6
80
4.1
2.6
0.1
86.8
2.72
2.32
5.04
อาหารภาคกลาง
ข้าวสวย
น้ำพริกลงเรือ
ผักและเครื่องเคียง
ต้มส้มปลากระบอก
รวม
180
50
297
250
777
203
232
83
120
638
3.9
14.2
6.3
12.1
36.5
0.5
10.7
0.9
1.1
13.2
46
20.1
13.3
16.6
96
7.62
7.62
อาหารภาคใต้
ข้าวสวย
สะตอผัดกุ้ง
แกงเหลือง
ผักสด
รวม
180
140
180
126
626
203
293
74
27
597
3.9
22.0
7.6
2.3
35.8
0.5
16.1
1.4
0.4
18.4
46
14
8.5
4.3
72.8
2.14
2.14