กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
โคลง
แกงไก่มัสมั่นเนื้อ                          นพคุณ    พี่เอย
หอมยี่หร่ารสฉุน                                 เฉียบร้อน
ชายใดบริโภคภุญช์                             พิศวาส   หวังนา
แรงอยากยอหัตถ์ข้อน                          อกให้หวนแสวงฯ

Advertisements