ครัวไทย

ครัวไทย

“เมื่อเวลาผ่านไป กระชอนหายไป ตามหลังกระต่ายขูดมะพร้าวไป เมื่อมีกะทิสำเร็จขาย ครกอาจใช้งานน้อยลง เมื่อมีเครื่องปั่นไฟฟ้าเข้ามาแทนที่ แต่อุปกรณ์ดั้งเดิมของคนไทยเหล่านี้ยังมีคุณค่า แสดงให้เห็นภูมิปัญญาและฝีมือของคนไทยในการประดิดประดอยสิ่งต่าง ๆ ไว้ใช้สอยโดยอาศัยวัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัว”

“ครัว” คือส่วนที่อาจเรียกได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดในบ้าน และเป็นศูนย์รวมของครอบครัว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการปรุงประกอบอาหารเลี้ยงครอบครัว รวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกฝนศาสตร์และศิลป์ทางการครัวให้ลูกหลาน นอกจากนั้น “ครัว” ยังเป็นเครื่องแสดงออกซึ่งฐานะและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว หญิงไทยในสมัยก่อนจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในครัว เพราะไม่ต้องออกไปทำมาหากินข้างนอก ดังนั้นภาระส่วนใหญ่ คือ การดูแลบ้านเรือนและทำอาหารเลี้ยงสมาชิกในบ้าน เมื่อหญิงออกเรือนหรือแต่งงาน จึงเรียกว่า “มีครอบครัว”

ครอบครัวมีความหมายถึง การครอบครอง “ครัว” นั้นเอง ในสังคมที่ชายเป็นใหญ่ เช่น สังคมไทยชีวิตในครัวที่ถูกครองครอง หมายถึง ผู้หญิงและผลผลิตหรือลูกที่ตามออกมา หมอบัลเลย์ มิชชันนารี สมัยรัชกาลที่ ๓ ได้ให้คำนิยามว่า ครอบครัวหมายถึงลูกเมียด้วยกัน ทั้งเรือนที่ผัวได้ครอบครัว

ที่มา : http://www.suandusitcuisine.com/food4/central/thaikitchen_index.php

โฆษณา