อาหารไทย

หลากรส  หลายวิถี…ชีวิตไทย…รสชาติไทย Thai Ways and Thai Flavors

อาหารไทย สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต ความคิด จิตใจของคนไทยได้อย่างแจ่มชัด
วัฒนธรรมการรับประทานที่มีความหลากหลายอย่างน่าอัศจรรย์ สร้างสรรค์จากภูมิปัญญา
ในการเลือกสรรทรัพย์ในดินสินในน้ำแต่ละอย่างมาปรุงเป็นอาหารสารพัด
ด้วยวิธีการต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
แตกต่างหลากหลายกันไปในแต่ละภูมิภาค อีกทั้งยังมรการผสมผสานอาหารจากชนชาติต่างๆ
เช่น จีน อินเดีย ลาว มอญ ญวน พม่า มาเลเซีย ซึ่งกว่าอาหารชนิดนั้นจะมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของสำรับไทย ก็ต้องผ่านการปรับเปลี่ยน ปรุงแต่งรสชาติให้ถูกปากถูกใจ เหมาะสมกับวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ไม่ว่าจะรับวัฒนธรรมอาหารจากชาติใดๆ สุดท้ายก็คือ
อาหารไทย รสชาติแบบไทยๆ นั่นเอง
พื้นฐานอาหารไทยมาจากเครื่องปรุงที่แสนเรียบง่ายไม่กี่อย่างคือ ข้าว พริก เกลือ
ส่วนเนื้อสัตว์มีปลาเป็นหลัก “กินข้าวกินปลา” จึงเป้นวัฒนธรรมของอาหารทุกภาค
“ข้าว” เป็นอาหารหลักของคนไทย ไม่ว่าข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียว
นอกจากกินกับ “กับข้าว” แล้ว ข้าวนำไปปรุงอาหารคาวหวานได้ด้วย  และนำไปแปรรูปเป็น
อาหารสารพัดชนิดที่นิยมกินกันทั่วไป เช่น ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว กับข้าวหลักๆ ของคนไทย ได้แก่ น้ำพริก แกง ยำ และลาบ น้ำพริกถือเป็นหัวใจสำคัญของอาหารไทย
กินกับผักหรือเครื่องแนม
โดยถ้วยน้ำพริกจะตั้งอยู่กลางสำรับ น้ำพริกช่วยให้รสชาติอาหารไม่จำเจ
และยังช่วยให้เจริญอาหารทั้งแกงและน้ำพริก

เอกสารอ้างอิง: ทรัพย์และศิลป์

Advertisements