ตารางสรุปผล ประจำเดือน

ตารางสรุปผล ประจำเดือน มิถุนายน 2553

วันที่ รายการ จำนวน
11 มิ.ย. 2010 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารไทย 1
10 มิ.ย. 2010 โครงเรื่อง อาหารไทย อาหารท้องถิ่นแนะนำสมาชิก 2
12 มิ.ย. 2010 เอกลักษณ์อาหารไทย
เปิดตำนานอาหารไทย
2
15 มิ.ย. 2010 สีอาหารจากธรรมชาติสัดส่วนของเครื่องปรุง

หลักการปรุงอาหาร

ทำอาหารไทยให้อร่อย

4
18 มิ.ย. 2010 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่น 1
19 มิ.ย. 2010 วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนไทยภาคใต้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

เอกลักษณ์อาหารท้องถิ่น

6
20 มิ.ย. 2010 อาหารว่าง 1
28 มิ.ย. 2010 Slide ภาพอาหารไทย 1
รวม 18

ตารางสรุปผล ประจำเดือน กรกฎาคม 2553

วันที่ รายการ จำนวน
05 ก.ค. 2010 ข้าว 1
07 ก.ค. 2010 ครัวไทย 1
10 ก.ค. 2010 โครงการสัมมนา “ครัวไทยสู่ครัวโลก” 1
14 ก.ค. 2010 น้ำกะทิที่ใช้ในอาหารไทย 1
15 ก.ค. 2010 คุณค่าทางโภชนาการของอาหารท้องถิ่นแต่ละภาค 1
16 ก.ค. 2010 ประชาสัมพันธ์ 1
17 ก.ค. 2010 วัฒนธรรมการรับประทานอาหารแต่ละภาค 1
19 ก.ค. 2010 ข้าว รากฐานอาหารไทยนโยบายรัฐบาลด้านโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก

อาหารไทยที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ

เชฟไทยสู่ครัวโลก

4
20 ก.ค. 2010 ความนิยมของอาหารไทยในต่างประเทศ 1
27 ก.ค. 2010   วรรณกรรมกับอาหารไทย
กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
2
รวม 14

ตารางสรุปผล ประจำเดือน สิงหาคม 2553

วันที่ รายการ จำนวน
2 ส.ค. 2010 ตารางสรุปผล ประจำเดือน 1
รวม
โฆษณา