บรรยากาศการจัดสัมมนา “ครัวไทยสู่ครัวโลก”

สัมมนา“ครัวไทยสู่ครัวโลก”

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2553เวลา 09.00 -12.00 น.

ณ อาคารนวัตกรรมวัฒนธรรม สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยบูรพา

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

โครงการสัมมนา “ครัวไทยสู่ครัวโลก”

เอกสารโครงการสัมมนา “ครัวไทยสู่ครัวโลก”

ThaiFoodSeminar