สีอาหารจากธรรมชาติ

  • สีเหลือง   :  ขมิ้นสด  ล้างนำมาปอกเปลือก บดหรือโขลกเติมน้ำ กรองด้วยผ้าขาวบาง จะได้น้ำสีเหลือง น้ำไปแต่งสีอาหารได้ขมิ้นอ้อย  ดอกโสน ใช้ดอกโสนผสมกับข้าวจ้าวแช่น้ำ  โม่จะได้แป้งสีเหลือง
  • สีเหลือง- ส้ม   : นำดอกกรรณิการ์ เด็ดส่วนของดอกที่เป็นหลอดสีส้ม เติมน้ำกรอง จะได้น้ำสี เหลืองหญ้าฝรั่น เอาน้ำร้อนชงลงในหญ้าฝรั่นจะได้น้ำสีเหลือง หรือถ้าเป็นข้าวหมกไก่ ใช้หญ้าฝรั่นหุงปนกับข้าว
  • สีเหลือง – แดง  : เอาดอกของต้นคำฝอย มาชงในน้ำร้อน จะได้เป็นสีเหลืองส้ม
    เพิ่มเติม
โฆษณา