ทำอาหารไทยให้อร่อย

ผัดซีอิ้ว

ผู้ที่เป็นแม่ครัว เป็นผู้ที่ชอบทำอาหารรับประทาน
มีจิตใจยอมรับที่จะบริการผู้อื่นให้มีความสุข
ด้วยการรับประทาน จะต้องมีหัวคิดพลิกแพลง
มิใช่ว่าจะคงรูป เหมือนอาหารโบราณ เสมอไป             เพิ่มเติม

โฆษณา